Způsobí MOOC kurzy revoluci v klasickém vzdělávání?

- Vzdělávání - komerční příloha autor: Inzerce

Podoba vysokého školství tak, jak ho všichni známe, se začíná postupně měnit. Díky internetu se zásadně mění to, jak a kdy se člověk učí. Vzdělání tak nekončí získáním vysokoškolského titulu, ale stává se z něj celoživotní proces. 

zdroj: tisková zpráva

On-line vzdělávání přišlo do ČR ze zahraničních univerzit, které spolupracují mezi sebou napříč kontinenty a provádí potřebné výzkumy trhu práce a znají tak jeho aktuální potřeby a současně se nebojí zařazovat interaktivní prvky do klasické výuky. Nejlepším příkladem posunutí hranic vzdělávání jsou kurzy MOOC (Massive Open On-line Courses), tedy všem zdarma přístupné on-line kurzy. Kurzy jsou prostřednictvím webu přístupné zdarma neomezenému počtu lidí, jsou doplněny o studijní materiály a videokonzultace s lektorem, ale i s dalšími účastníky kurzu. Cílem kurzů není jen prohloubení znalostí, ale i možnost sdílení zkušeností mezi ostatními účastníky.

 

Výhodou on-line kurzů je časová flexibilita, kdy můžete studovat kdykoli a kdekoli, kde máte připojení k internetu. Vysoká škola ekonomie a managementu je nabízí jako první vysoká škola v ČR. Nabídka kurzů je pestrá, čítá více než 200 tematicky zaměřených kurzů z oblasti práva, ekonomie, financí, psychologie, sociologie, managementu, marketingu, veřejné správy a mezinárodního obchodu. Kurzu může zdarma shlédnout každý, kdo má zájem o zvýšení kvalifikace nebo má o danou problematiku zájem. Zpoplatněno je pouze vystavení Certifikátu VŠEM, který potvrzuje nabyté vědomosti po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky a je vhodným doplněním životopisu. Zkouška je zároveň jediný krok, který vyžaduje fyzickou přítomnost studenta, na výběr je však z více než 500 zkouškových termínů v roce.

438912-shutterstock_125240615-653x367 zdroj: tisková zpráva

Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz) se stala součástí českého vysokého školství na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v říjnu roku 2001. Svým studentům nabízí bakalářské (Bc.), magisterské (Ing./MBA) a doktorandské (Ph.D.) studijní programy vestudijních oborech Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem. VŠEM dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání i specializované profesní kurzy, MOOC a profesní vzděláváníKromě české akreditace MŠMTVŠEM získala navíc akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

Zdroje: Vlastní